Radiëls

 

 DISCLAIMER

De inhoud van de website van www.radiels.com is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd, dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid, kan voorkomen dat de informatie op de website verouderd is of onjuistheden bevat. Radiëls is in geen geval aansprakelijk voor enig schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aanspakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.Ingeval u informatie op deze website van Radiëls wil gebruiken, dan dient u hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Radiëls.Indien u vragen heeft over de website en de daarop staande informatie, kunt u contact opnemen met Radiëls, via het contactformulier.

 

  • autour du monde
  • bed
  • hal 9
  • hal 10
  • 99206 boeket 150x200 cm en 110x150 cm
  • 97972 A mon seul désir 150x200 cm en 110x150 cm